Tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu phong trào thi đua “Lao động sáng tạo“

.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Thanh Lê
Giai đoạn 2012 - 2017, phong trào thi đua "Lao động sáng tạo" trong công nhân viên chức lao động đã được các cấp công đoàn đón nhận, hưởng ứng và triển khai rộng khắp tại các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiêu biểu là giai đoạn này toàn tỉnh có 95 công trình sáng tạo khoa học công nghệ đạt giải, được UBND tỉnh tặng Bằng khen, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 53 lượt cá nhân.

Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai phong trào vẫn còn một số hạn chế: Số lượng các đề tài sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, có giá trị làm lợi còn hạn chế. Nhiều cá nhân viết đề tài, sáng kiến chỉ hướng đến mục đích đạt các danh hiệu thi đua, khen thưởng, không tính đến yếu tố thiết thực, giải quyết yêu cầu công việc đang đòi hỏi.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Tử Phương trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Trong khu vực doanh nghiệp, đa số công đoàn cơ sở chưa thực sự quan tâm đến việc phát động và tổ chức phong trào thi đua "Lao động sáng tạo". Vì vậy số lượng công nhân lao động, kỹ sư đang làm việc tại các doanh nghiệp được khen thưởng chưa nhiều. 

Một số công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động cấp huyện chưa có các cá nhân được tặng bằng "Lao động sáng tạo" của Tổng Liên đoàn Lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen cho 34 cá nhân điển hình lao động sáng tạo giai đoạn 2012-2017. Ảnh: Thanh Lê

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Tử Phương đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt việc vận động công nhân viên chức lao động, cán bộ khoa học, các nhà quản lý hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” để đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước trong giai đoạn sắp tới (2018 - 2023).

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu: Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở phải thường xuyên tổ chức phát động phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” thiết thực hiệu quả, có chiều sâu tại mỗi cơ quan, đơn vị.

“Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” nhằm khuyến khích tài năng sáng tạo của đông đảo cán bộ công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn ở mỗi ngành, mỗi cấp và mỗi đơn vị cơ sở. Nếu được tổ chức tốt sẽ trở thành động lực góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An” - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Tử Phương nhấn mạnh.

Giao lưu với các đại biểu được tôn vinh "Lao động sáng tạo". Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, 5 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 3 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen và Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen và biểu trưng cho 34 cá nhân.

Đây là hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Nguồn: baonghean.vn