Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

.
Toàn cảnh hội nghị

Tại chương, các học viên đến từ các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề năm 2018 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã chuyển tải nhiều  bài học sâu sắc về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã triển khai Kế hoạch thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018"; hướng dẫn nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề 2018; hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Lê Thị Thu Hằng đề nghị đảng bộ các cơ quan trực thuộc triển khai hiệu quả các kế hoạch của Đảng ủy Khối trong năm 2018. Đảng ủy Khối đã xác định 20 đầu việc trọng tâm, cần thiết để thực hiện trong năm nay. Căn cứ vào đó, các Đảng bộ trực thuộc cần lựa chọn phương án thực hiện cho phù hợp với công việc chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, với phương châm: Đã nói, phải làm; đã làm, phải làm tốt…


Dịp này, 18 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017 đã được tuyên dương, khen thưởng.
 
Phương Thanh
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn