Ảnh vui

.

Cười ra nước mắt với những tai nạn tréo nghoe mà ai trong chúng ta cũng từng gặp phải.

Chẳng mấy khi  

Chẳng mấy khi "rồng đến nhà tôm".

Lần sau thì chừa thói gác chân lên táp-lô nhé. 

Lần sau thì chừa thói gác chân lên táp-lô nhé.

Ít ra thì con mèo vẫn vui. 

Ít ra thì con mèo vẫn vui.

Tai nạn lao động. 

Tai nạn lao động.

Đến lúc mua điện thoại mới rồi. 

Đến lúc mua điện thoại mới rồi.

Không cháy nhà là may rồi. 

Không cháy nhà là may rồi.

Ăn ở với nhau thế nào mà đi cũng chẳng từ biệt nhau một câu thế. 

Ăn ở với nhau thế nào mà đi cũng chẳng từ biệt nhau một câu thế.

Giờ thì yên tâm là gối lông vũ xịn nhé. 

Giờ thì yên tâm là gối lông vũ xịn nhé.

Đen thôi, đỏ quên đi. 

Đen thôi, đỏ quên đi.

Lốp có bầu là có thật. 

Lốp có bầu là có thật.

Nguồn: Brightside

Theo Tổng hợp/Đất Việt

Nguồn: netnews.vn