Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Kiên quyết xử lý các công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông

.
(Xây dựng) – Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt (chỉ thị số 33/CT-TTg); Kế hoạch số 159/KH-UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 13/9/2017,...

-->

(Xây dựng) – Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt (chỉ thị số 33/CT-TTg); Kế hoạch số 159/KH-UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 13/9/2017, UBND huyện Hoằng Hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân tự tháo dỡ và kiên quyết xử lý các công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.


Vận động từng hộ dân tự tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, UBND huyện Hoằng Hóa tiếp tục ra quân thực hiện công tác giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo yêu cầu của Chỉ thị số 33/CT-TTg để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác quản lý lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông góp phần xây dựng văn minh đô thị và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoằng Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Qua đó, nâng cao ý thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang và quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn và un tắc giao thông.

Trong đợt ra quân lần này, huyện Hoằng Hóa tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm và kiên quyết xử lý các công trình vi phạm cố tình không chấp hành, dùng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ khi cần thiết.


Kiên quyết xử lý các công trình vi phạm nếu không tự tháo dỡ.

Ông Lê Trọng Trường - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng Hoằng Hóa cho biết: Với vai trò của phòng là tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn; thực hiện tốt việc cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép. Chúng tôi đã thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời đối với các trường hợp tự ý lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, xây dựng các công trình trái phép trên hành lang an toàn giao thông.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan quản lý như: Cục đường bộ II; Chi cục quản lý đường bộ II.1; Cty CP quản lý và xâu dựng đường bộ 472 và UBND các xã, thị trấn kiểm tra rà soát, thống kê các công trình vi phạm. Trước tiên là tuyên truyền cho người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông để người dân tự tháo dỡ. Còn đối với các hộ cố tình không chấp hành chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh là cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm”, ông Trường cho biết thêm.

Trần Cường

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn