Những vai diễn làm nên tên tuổi nghệ sĩ Nguyễn Hậu

Những vai diễn của Nguyễn Hậu
 
 
Những vai diễn của Nguyễn Hậu

Trương Tùng

Nguồn: giaitri.vnexpress.net