Xây dựng nông thôn mới ở vùng biên

Xây dựng nông thôn mới ở vùng biên

Lạng Sơn có 21 xã và thị trấn giáp biên giới. Yên Khoái, huyện Lộc Bình (lạng sơn) là xã biên giới đầu tiên của tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) từ cuối năm 2016. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tày, Nùng... nơi đây với những nỗ lực vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới trên dải đất biên cương vùng đông bắc của Tổ quốc. 

Làng Brel có già H’mrik

Làng Brel có già H’mrik

Bằng sự hiểu biết sâu rộng, lý lẽ thuyết phục, có lý, có tình, già làng H’mrik, dân tộc Gia Rai ở làng Brel, xã Biển Hồ, TP Plây Cu (Gia Lai) đã tích cực tham gia đấu tranh với các thế lực thù địch, giúp đỡ người lầm lỡ hoàn lương. Già cũng là người đi đầu trong công tác xã hội, xây dựng, phát triển kinh tế và được người dân ở các buôn làng kính trọng, yêu mến. 

Đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

Đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 21-6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam và Cơ quan Viện trợ Ai-len tổ chức Hội thảo “Chia sẻ Kế hoạch đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 (CT 135) giai đoạn 2016 - 2020 và tham vấn khung đánh giá cơ chế phân cấp và trao quyền trong CT 135”. 

Bắc Cạn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ

Bắc Cạn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ

Thời gian qua, các cấp ủy đảng tỉnh Bắc Cạn đã đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, lượng hóa các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, chấm dứt tình trạng nội dung chung chung, đánh giá định tính, không thực chất.