TP.Bank có thông đồng khi cho Phạm Công Danh vay 1.700 tỷ đồng?

TP.Bank có thông đồng khi cho Phạm Công Danh vay 1.700 tỷ đồng?

(NTD) - Khi thẩm định hồ sơ xin vay cũng như tính pháp lý của trái phiếu do Tập đoàn Thiên Thanh phát hành, Phòng Tái thẩm định, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã phát hiện "chưa có đầy đủ thông tin, hồ sơ pháp lý...". Song thật lạ, số tiền gần 1.700 tỷ đồng của ngân hàng này, sau đó vẫn được giải ngân.Read More »